Sundhedscentret i Kubuneh

Støtteforeningen for Kubuneh Health Centre i Gambia

   
 

Kubuneh Health Centre - Gambia

 
 

Kubuneh Health Centre - Aktiviteter, mål og økonomi

Sundhedscentret besøges årligt af ca. 10.000 patienter. Mange med livstruende sygdomme. Centret finansieres for en del af patienterne selv, men den største del af driftsomkostningerne tilvejebringes af private donorer.

Aktiviteten i sundhedscentret

I 2013 besøgte 9.560 patienter sundhedscentret, heraf var 60 % børn, 25 % kvinder og 15 % mænd. De vigtigste sundhedsproblemer er:

 • Malaria - 60 % af patienterne har malaria, og malaria er en væsentlig dødsårsag.
 • Hudproblemer og brandsår fra madlavning over åben ild. 25 % af patienterne kommer af disse årsager.
 
 • Diarré, dysenteri, kolera. Der dør årligt mange tusinde mennesker af diarré i Gambia. Det gælder underernærede børn.
 • Lungebetændelse, mæslinger, polio, tuberkulose.

Målsætning for sundhedscentret

Efterfølgende målsætning er udarbejdet af den lokale sundhedskomite.

 1. At yde billig sundhedsfaglig behandling til lokalområdet Kubuneh samt omkringliggende landsbyer.
 2. At give sundhedsfaglig støtte til gravide kvinder og nyfødte børn.
 3. At gennemføre informationskampagner i landsbyerne vedrørende hygiejne, familieplanlægning og øvrige sundhedsspørgsmål. Det er også målet at igangsætte forebyggende programmer for at mindske risikoen for at få malaria, kønssygdomme mv.
 4. At uddanne sundhedspersonalet, såvel gennem jobtræning og gennem eksterne kurser.
 5. At udvide åbningstiden på sundhedscentret. Åbningstiden er i dag fra kl. 9 til 14 alle hverdage. Der er behov for dels at udvide den daglige åbningstid dels at yde lægehjælp i weekenderne. Hver mandag morgen er der lange rækker af patienter, hvoraf mange (f.eks. malariapatienter) er meget syge, når de endeligt kommer i behandling.
 6. At etablere en eller anden form for ambulanceservice til hospitalet i Banjul.

Hvad betaler patienterne for behandling

I dag betaler patienterne 50 dalasi (knap 8 kr.) for børn og 75 dalasi (11,50 kr.) for voksne. Prisen inkluderer et sundhedstjek og den nødvendige medicin. I 2016 betalte patienterne selv i alt kr. 50.000, hvilket dækkede centrets udgifter til indkøb af medicin.

Landsbyens sundhedskomité

Landsbyen har som nævnt nedsat en sundhedskomité til at koordinere aktiviteter mellem sundhedscentret og landsbyen, area counsil samt sponsorerne. De vil også give råd og vejledning vedr. driften af sundhedscentret.

Sundhedscentrets personale og andre omkostninger

Den nuværende stab af medarbejdere på sundhedscentret udgør:

 • 1 leder (sygeplejerske).
 • 2 sygeplejersker.
 • 1 bogholderi/registrering.
 • 2 TBA (lokale fødselshjælpere inkl. rengøring og vask i forbindelse med fødsler).
 • 3 trainees.
 • 2 til generel rengøring.
 • 1 nattevagt.

Udgifter til løn til det lokalt ansatte personale, vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt specielle medicinprogrammer (epilepsipatienter) beløber sig til ca. kr. 60.000, som 100 % finansieres af den danske støtteforening samt enkelte primært hollandske sponsorer.

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedscentret i Kubuneh bliver besøgt af mere end 8.000 patienter om året.

 

 

 

 

 

Støt projektet

Bliv medlem af støtteforeningen for kun 100 kr. pr. år

 

Du kan også betale et engangsbeløb via MobilePay/MyShop på nr. 84185

 

Støt projektet

 

 

 

 

 

 

Besøg os på Facebook

Besøg os på Facebook